Voor professionals

Samen voor een gezonde wijk!

Project MAPZ maakt gebruik van verschillende werkwijzen.

Photovoice

Photovoice is een methode waarbij bewoners met een fotocamera in de buurt of wijk foto’s maken. De bewoners maken foto’s van dingen of situaties die hen helpen of juist in de weg staan om lekker te bewegen en goed te eten en drinken. Denk aan een onaantrekkelijk speelplein of een lokale supermarkt. In een aantal bijeenkomsten erna wordt met de kinderen en professionals over de foto’s gepraat. Waarom hebben ze een foto gemaakt van het speelplein? En wat willen ze ermee vertellen? Waarom is dit belangrijk voor ze? Door op deze laagdrempelige manier met kinderen in gesprek te gaan, kunnen de behoeften in de wijk in kaart worden gebracht.

Klik hier voor de handleiding Photovoice (pdf)

Klik hier voor de kennisclip Lisa Wilderink waar Photovoice stap voor stap wordt uitgelegd.

Wijk Wandel Safari

De Wijk Wandel Safari is een sociale groepsactiviteit met wijkbewoners en professionals. Professionals gaan met bewoners al wandelend door de wijk in gesprek. De bewoners vertellen over hun sociale en fysieke leefomgeving. Hoe ervaren zij bijvoorbeeld het contact met mensen uit de straat of buurt? Is het in de buurt of wijk gemakkelijk of gezond te leven? Door dingen en situaties die men onderweg ziet, komen de bewoners eerder op zaken die anders niet aan bod zouden komen. De informele en gelijkwaardige setting zorgt voor een open gesprek met de wijkbewoners.